SEMINAR KEBANGSAAN
PERPUSTAKAAN AKADEMIK 2020

Masyarakat Membaca: Peranan Siapa?

Penganjur

Jawatankuasa Tetap Perpustakaan Akademik (JTPA), Persatuan Pustakawan Malaysia (PPM) dan Perpustakaan MMU

SASARAN PESERTA

Ahli Akademik, Pelajar IPT, Pustakawan, Penolong Pustakawan, Pembantu Pustakawan

LOKASI SEMINAR

FOM Theatre, Faculty of Managament, Multimedia University Cyberjaya

MENGENAI

Seminar Kebangsaan Perpustakaan Akademik 2020 ini dianjurkan oleh Jawatankuasa Tetap Perpustakaan Akademik, Persatuan Pustakawan Malaysia dengan kerjasama Multimedia Universiti, Cyberjaya bagi memperkenalkan dan meningkatkan kesedaran konsep sasaran pembangunan lestari atau SDG kepada semua lapisan pegawai Perpustakaan, Pensyarah, Penyelidik dan Pelajar IPT. 

1. Dekad Membaca Kebangsaan:
– Peranan Institusi Pendidikan
– Read@Uni
– Projek NILAM

2. Pembacaan Sepanjang Hayat
– Hidup untuk membaca, membaca untuk kehidupan
– Melestarikan kehidupan melalui pembacaan.

3. Tren Pembacaan dan Penulisan Milenium
– Penulisan Indie
– Travelog
– Vlog

4. Kreativiti dan Inovasi dalam Pembacaan
– Bakat, Ilmu dan Pembacaan
– Speed Reading

5. Maklumat Sahih atau Palsu: Peranan Siapa?
– Jenayah Siber
– Media Sosial
– Kuasa Maklumat Tular – Baik atau Buruk

1. Peserta memahami mengenai kepentingan, faedah dan isu-isu berkaitan konsep sasaran pembangunan lestari atau “SDG” (Sustainable Development Goal).
2. Peserta mengetahui peranan pustakawan dalam SDG.
3. Peserta mampu mewujud dan memantapkan jaringan kerjasama dengan pihak dalam dan luar bidang kepustakawanan.

YURAN PENYERTAAN

KATEGORI

PENDAFTARAN AWAL

(EARLY BIRD)

(sebelum/pada 31 Januari 2020)

PENDAFTARAN STANDARD

Ahli PPM

RM300.00

RM350.00

Bukan Ahli PPM

RM350.00

RM400.00

Pelajar

RM50.00

RM100.00

Berkumpulan

(jika 4 atau lebih orang peserta dari sesebuah organisasi

RM250.00

RM300.00

Pesara/ Tanpa Pendapatan

RM100.00

RM150.00

Pembentang Kertas Kerja

RM250.00

 

CATEGORYINTERNATIONAL

PENDAFTARAN AWAL

(EARLY BIRD) (sebelum/pada 31 Januari 2020)

PENDAFTARAN STANDARD
Participant

120USD

150USD
Student

80USD

50USD
Presenter

90USD